Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Vatten och avlopp

Kontakt

Kundservice
Vid driftstörningar
040-626 80 00
Anne-Marie Pedersen
VA-chef
040-626 80 57
annemarie.pedersen@svedala.se
Jörgen Järevang
Projektledare
040-626 81 08
jorgen.jarevang@svedala.se

Här kan du läsa om aktuella projekt och utbyggnader för vatten- och avloppsverksamheten.

Nu är det dags för avlopp till Lilla Svedala

Arbetet med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden fortsätter enligt den plan som antogs år 2013. Det är bygg- och anläggningsföretaget Peab Anläggning som har fått uppdraget att bygga ut spillvattenavloppet i Lilla Svedala. Arbetet startar i juni och beräknas vara klart i december i år.

Utbyggnaden innebär att Lilla Svedala får ett självfallsavlopp som samlas upp i en pumpstation som placeras väster om Sege å och norr om väg 579. Avloppet pumpas sedan till det befintliga avloppet i Krågeholm.

Vissa fastigheter kopplas in på avloppsledningen med en mini pumpstation (LTA) som placeras på respektive fastighet. De fastigheter som berörs är meddelade.

Grävarbete utförs i Lilla Svedala bygata, Skönadalsvägen och norra delen av väg 593. Vid passage av väg 579 kommer ledningen att borras under vägen. Vid sammankoppling med befintligt avlopp i Krågeholm utförs grävarbete i väg 579, vid västra delen av Krågeholm.

Sms eller mejl vid driftstörning

Om du vill få driftinformation om till exempel arbeten som orsakar avbrott i vattenförsörjningen eller om det skulle gå ut en kokningsrekommendation för att vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra, kommer du att kunna få veta detta via sms eller mejl. Observera att det endast är händelsebaserad information om till exempel vattenavbrott eller andra avvikelser som vi kommer att skicka ut. Läs mer och anmäl dig för att få sms eller mejl vid driftstörning.

 

 

Publicerad 2016-03-23 kl 13:42
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2016-11-18 kl 08:49