Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kommunfullmäktige

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och ledamöterna är direktvalda. Kommunfullmäktige fattar beslut och ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen.

I Svedala kommun är Göran Jepsson, M, ordförande i kommunfullmäktige och Björn Jönsson, S, vice ordförande. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse, beslutar om vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Kommunfullmäktiges och nämndernas ansvarsområden

Fullmäktige beslutar också vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats. 

Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen,  mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och webbsänds

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Mötena äger rum en gång i månaden på en onsdag och startar klockan 19:00 i Naverlönnsalen på kommunhuset. Om du inte kan närvara går det också att följa sammanträden via webb-tv.

Sammanträdesdatum

Aktuella datum för de politiska sammanträdena finns i kalendern

Kallelser

Kallelser kan du se här: Kallelser

Lämna ett medborgarförslag

Du kan lämna medborgarförslag till kommunen. 

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden har du som kommuninvånare möjlighet att en gång om året ställa frågor om kommunens verksamhet vid allmänhetens frågestund. Frågestunden inleder fullmäktigesammanträdet och detta sker en gång om året, vanligtvis på våren.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige

Protokoll

Publicerad 2016-03-24 kl 13:24
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2016-05-30 kl 18:41