Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Våld i nära relationer

Våld i nära relation.

Foto: Calle Bredberg

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
Eva Nilsson
Socialsekreterare Vuxenenheten
040-626 81 49. Telefontid måndag-fredag, kl 9-10.
eva.nilsson@svedala.se
Ylva Andersson
Socialsekreterare Vuxenenheten
040-626 81 55. Telefontid måndag-fredag, kl 9-10.
ylva.andersson@svedala.se
Nicoleta Struti
1:e socialsekreterare Barn och familjeenheten
040-626 81 62
nicoleta.struti@svedala.se

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet drabbar främst kvinnor och barn och våldsutövaren är oftast en man. Män kan också vara utsatta för våld i en nära relation och våldet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna oavsett vilket kön eller könstillhörighet personen har som utsätts. Barn som utsatts för brott och dennes närstående är offer för brott och har rätt att få det stöd och den hjälp som de behöver.

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. En närstående relation innefattar en nära och förtroendefull relation.

Det finns en särskild handlingsplan, Vård i nära relationer, som är fastställd i kommunfullmäktige 8 juni 2016. Hör av dig om du vill ta del av denna plan.

Stöd och behandling

Socialsekreterare på Vuxenenheten erbjuder stöd och behandling för vuxna som är eller har varit utsatta för våld samt för personer som utövar våld. Socialsekreterare på Barn och familjeenhet ansvarar för att barn erbjuds stöd och behandling.

Våldsutsatta kan efter utredning erbjudas

  • Enskilda samtal och gruppverksamhet för rådgivning, stöd och krisbearbetning
  • Skyddat boende

Kontaktuppgifter för dig som är i akut behov av hjälp

Publicerad 2016-05-23 kl 13:22
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-02-17 kl 15:35