Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Hjälp i hemmet

Foto: Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Indira Malkoc
Distrikt väster, födda dag 1-15. Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 16-31), färdtjänst
040-626 83 55. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10
indira.malkoc@svedala.se
Sara Majvall
Distrikt väster och distrikt norr, födda dag 16-31. Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst
040-626 83 54. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
sara.majvall@svedala.se
Cecilia Dahlgren
Distrikt öster och distrikt norr, födda dag 1-15. Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst
040-626 81 37. Träffas säkrast måndag-fredag kl 9-10
cecilia.dahlgren@svedala.se
Maria Seeger
Distrikt öster, födda dag 16-31. Biståndshandläggare hemtjänst, särskilt boende, boendestöd (dag 1-15), färdtjänst
040-626 83 56. Träffas säkrast måndag-fredag, kl 9-10.
maria.seeger@svedala.se

Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Kommunens mål är att ge den enskilde möjlighet att bo kvar hemma i den invanda miljön även när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig på egen hand.

Vissa insatser är öppna för alla, medan andra insatser erbjuds först efter att ansökan om hjälpen blivit beviljad av biståndshandläggare.

Kommunen tillämpar kundval inom hemtjänsten. Insatserna omfattar service, omvårdnad och delegerad hälso- och sjukvård.

Vård och omsorgsplan 2016-2019

Ny Vård och omsorgsplan är antagen av kommunfullmäktige 12 oktober 2016 som gäller från 1 november 2016.

Vård och omsorgsplan 2016-2019

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-02-03 kl 10:45