Avfallsplan för Svedala kommun 2016-2020
Bilagor till Svedala kommuns avfallsplan 2016-2020
Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun 2016-2020

Mera information finns på www.sysav.se och www.sopor.nu