Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kulturpris och kulturstipendium samt idrottspris och föreningsledarstipendium

Kontakt

Karin Leeb-Lundberg
Kultursamordnare
040-626 82 08
karin.leeblundberg@svedala.se
Andreas Flygare
Tf fritidschef
0709-89 64 03
andreas.flygare@svedala.se

Kulturpris och kulturstipendium samt idrottspris och föreningsledarstipendium är utmärkelser som Svedala kommun varje år delar ut på Nationaldagen.

Bestämmelser och riktlinjer för kulturpris och kulturstipendium samt idrottspris och föreningsledarstipendium

Kulturpris och kulturstipendium

Priset delas ut som stöd och uppmuntran för en god kulturgärning och till personer som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut till en förening ska denna vara registrerad hos Kulturenheten i Svedala kommun.

Bestämmelser och riktlinjer för Svedala kommuns kulturpris och kulturstipendium

Idrottspris och föreningsledarstipendium

Priset delas ut till en idrottsutövare eller ett lag som under året utfört en bra idrottsprestation. Idrottsutövaren eller laget representerar en förening som är registrerad hos Fritidsenheten eller som bor eller har bott i kommunen. Delas pris ut till förening ska denna vara registrerad hos Fritidsenheten i Svedala kommun.

Bestämmelser och riktlinjer för Svedala kommuns idrottspris och föreningsledarstipendium

Lämna förslag, nominera

Föreningar och enskilda personer kan lämna förslag till pristagare och stipendiater. Mejla förslag till Kultur- och fritidsenheten alternativt posta ditt förslag till Svedala kommun. Märk ditt mejl eller brev med vilket pris eller stipendium det avser. Förslag med motivering ska vara kommunen tillhanda senast den 31 januari varje år. Priserna delas ut under Nationaldagsfirandet i Svedala.

E-post

fritid@svedala.se

Postadress

Svedala kommun
Kultur och fritid
233 80 Svedala

Kom ihåg att märka ditt mejl eller brev med vilket pris eller stipendium det avser!

Mottagare av priser och stipendium 2016

Mottagare av kulturpris och kulturstipendium samt idrottspris och föreningsledarstipendium 2016

Publicerad 2016-03-24 kl 12:01
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-05-17 kl 09:49