Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kulturhistoriska fastigheter

Foto Aggarps mölla

Kontakt

Karin Leeb-Lundberg
Kultursamordnare
040-626 82 08
karin.leeblundberg@svedala.se
Fritidsenheten
fritid@svedala.se
Theodora Mårtensson
Samordnare anläggningar och lokaler
040-626 82 45
theodora.martensson@svedala.se

Kulturhistoriska fastigheter i Svedala kommun.

Killehuset

Möllebergavägen i Bara
Pittoreskt korsvirkesbyggnad från början av 1800-talet byggt i rött korsvirke och vitputsad lersten. Helvalmat tak med vass, sockel i gråsten. Blåmålad dörr och fönsterspröjsar. Ingår i detaljplan fastställd 1978.08.30 i ett med K betecknat område ”…reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Kulturenheten hyr ut fastigheten till mindre sammankomster och utställningar. Trädgården används för friluftsteater, midsommarfirande m m.

Boka via mejladress fritid@svedala.se 

Aggarps kvarn

Aggarpsvägen
Kvarn/mölla (så kallad holländare) i fem våningar, byggd 1896. Sockel i gråsten med vita fogar, väggar och ”hätta” i trä klätt med tjärpapp. Ovanför gråstensmuren omges kvarnen av en brygga i brunt trä och vitt räcke.
Ägare: Svedala kommun
Verksamhet: Ingen verksamhet.

Mjölnarebostaden

Aggarpsvägen
Före detta bostadshus byggt i slutet av 1800-talet. 1 våning och vind. Sockel i gråputsad sten, väggar i vitputsat tegel. Sadeltag med svartmålad korrugerade plåt. Veranda med spröjsade fönster. Bostaden är sammanbyggd med ett uthus i rött tegel med murat kryssförband. Gammaldags trädgård. Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Hyrs ut till mindre sammankomster och utställningar. Hembygdsföreningen Svedala-Barabygden har tillsyn och sköter mindre renovering reglerat i ett avtal mellan Svedala kommun och föreningen. Föreningen använder huset som föreningslokal och arrangerar Mölledag en gång per år. På parkeringen anordnas kommunens officiella Valborgsfirande.

Boka via mejladress fritid@svedala.se 

Publicerad 2016-03-24 kl 12:02
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-07-14 kl 15:34