Stäng

Kulturhistoriska fastigheter

Aggarps kvarn/mölla. Foto: Svedala kommun

Kontakt

Theodora Mårtensson
Samordnare anläggningar och lokaler
040-626 82 45
theodora.martensson@svedala.se

Här informerar vi om kommunens kulturhistoriska fastigheter: Killehuset, Aggarps kvarn och Mjölnarebostaden.

Killehuset

På Möllebergavägen i Bara hittar du ett pittoreskt korsvirkesbyggnad från början av 1800-talet byggt i rött korsvirke och vitputsad lersten. Helvalmat tak med vass, sockel i gråsten. Blåmålad dörr och fönsterspröjsar. Ingår i detaljplan fastställd 1978.08.30 i ett med K betecknat område ”…reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Kulturenheten hyr ut fastigheten till mindre sammankomster och utställningar. Trädgården används för friluftsteater, midsommarfirande med mera.

Vid intresse av att boka Killehuset kontakta Kultur- och fritidsenheten på kulturfritid@svedala.se.

Aggarps kvarn

Aggarpsvägen
På Aggarpsvägen i Svedala ligger Aggarps kvarn/mölla (så kallad holländare) i fem våningar, byggd 1896. Sockel i gråsten med vita fogar, väggar och ”hätta” i trä klätt med tjärpapp. Ovanför gråstensmuren omges kvarnen av en brygga i brunt trä och vitt räcke.

Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Ingen verksamhet.

Mjölnarebostaden

På Aggarpsvägen i Svedala ligger det före detta bostadshuset Mjölnarebostaden som byggdes i slutet av 1800-talet. Huset består av en våning och vind. Sockel i gråputsad sten, väggar i vitputsat tegel. Sadeltag med svartmålad korrugerade plåt. Veranda med spröjsade fönster. Bostaden är sammanbyggd med ett uthus i rött tegel med murat kryssförband. Gammaldags trädgård.

Ägare: Svedala kommun

Verksamhet: Hyrs ut till mindre sammankomster och utställningar. Hembygdsföreningen Svedala-Barabygden har tillsyn och sköter mindre renovering reglerat i ett avtal mellan Svedala kommun och föreningen. Föreningen använder huset som föreningslokal och arrangerar Mölledag en gång per år. På parkeringen anordnas kommunens officiella Valborgsfirande.

Vid intresse av att boka Killehuset kontakta Kultur- och fritidsenheten på kulturfritid@svedala.se.

Publicerad 2016-03-24 kl 12:02
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2022-06-28 kl 10:18