Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Utbildningsnämnden sammanträder 2017

Utbildningsnämndens sammanträden är INTE öppna för allmänheten.

Vad gör utbildningsnämnden?

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6-13-år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20 åringar.

Politiker i utbildningsnämnden

Nämndens ordförande heter Daniel Pedersen (M).
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L).
2:e vice ordförande är Jesper Sennertoft (S).

Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

Kallelser och protokoll för utbildningsnämnden

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Arrangör

Utbildningsnämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Jan Herbertson
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst