Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till kalendern

Fortsatt utveckling i centrum

Välkommen till möte och workshop om stadsmiljöutveckling av Svedala centrum med fokus på området runt Stortorget och dess koppling mot stationsområdet.

Det händer mycket positivt i Svedala och vi vill fortsatt ha en levande utveckling och tillväxt i stadslivet och näringslivet. Du är en viktig aktör i arbetet att tillsammans skapa ett inbjudande Svedala för boende och besökare.

Frågeställningar som kommer att diskuteras på mötet:

 • Hur skapar vi tillsammans ett levande centrum med hållbara etableringar?
 • Vad vill Svedalaborna ha? Vad efterfrågas? Vad fattas? Styrkor och svagheter.
 • Vad vill vi att stadskärnan ska erbjuda och till vilka målgrupper?
 • Vilka vill vi attrahera att etablera sig här?
 • Vilka är argumenten för etablering i centrum?
 • Kan vi hitta en gemensam arbetsmodell och strategi?
 • Vilka är trenderna som driver handelsutvecklingen?
 • Hur kan vi förbättra vår shopping- och upplevelsemiljö tillsammans? Utbud, omgivning, liv och rörelse? Fasader och skyltning? Tillgänglighet?
 • Kartläggning och benchmark, hur ser mixen ut i Svedala? Vad saknar vi? Hyresgästmix?
 • Hur ser flödet ut i Svedala centrum?
 • Formalisera etableringsgruppen med fokus på centrum i Svedala, vilka bör ingå?
 • Dina tankar?

Vi bjuder på frukost från 07:30.

Anmälan

Anmäl dig senast den 3 mars till naringsliv@svedala.se

Anmälan krävs

Senaste anmälningsdag

3 mars

Kommunhuset i Svedala
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/arbeta/naringsliv/

Kostnad

Kostnadsfritt

Arrangör

Näringslivsenheten Svedala kommun

Kontaktperson

Thomas Carlsson
040-626 81 46
naringsliv@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst