Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Pensionärsrådets möten

Pensionärsrådet ska vara ett viktigt referensorgan för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Således ska pensionärsrådet vara ett referensorgan och vid behov ett remissorgan i frågor som rör pensionärer. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan till kommunens styrelser och nämnder i frågor som särskilt berör pensionärer. I dessa frågor ska styrelser, nämnder och förvaltningar lämna information och bereda rådet tillfälle att avge yttrande. Exempel på sådana ärenden är:

  • Resursfrågor inom äldreomsorgen
  • Planeringen för äldreomsorgen
  • Större verksamhets- och organisationsförändringar inom äldreomsorgen
  • Taxor som särskilt avser äldre och förtidspensionerade
  • Planer för kollektivtrafik
  • Regler för färdtjänst
  • Detaljplaner som berör verksamhet för pensionärer
  • Översiktsplaner 

Pensionärsrådets möten är INTE öppna för allmänheten

Fler datum

Kontaktperson

Ingrid Kjellberg/sekr i pensionärsrådet
040-626 81 73
ingrid.kjellberg@svedala.se

Sidansvarig: Ingrid Kjellberg