Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Möte i socialnämnden

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Kallelse och protokoll socialnämnden

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, 

Socialnämnden ansvarar bland annat för:

 • äldreomsorg
 • hälso- och sjukvård
 • LSS
 • socialpsykiatri
 • anhörigstöd
 • förebyggande verksamhet
 • individ- och familjeomsorg (socialtjänst)
 • alkoholhandläggning
 • färdtjänst
 • mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:

 • Socialtjänstlag (SoL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Föräldrabalken

Politiker i socialnämnden

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande Caroline Gullstrand (SD).

Ledamöter i socialnämnden

Fler datum

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/namnder-och-forvaltning/

Arrangör

Socialnämnden

Kontaktperson

Rebecka Kjellsson
040-626 81 81
registrator.sn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst