Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Utbildningsnämnden sammanträder 2019

Utbildningsnämndens sammanträden är INTE öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Beslut har ännu inte fattats om den nya utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6-13-år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20 åringar.

Politiker i utbildningsnämnden

Nämndens ordförande heter Hans Järvestam (M).
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné (L).
2:e vice ordförande är Magnus Lilja (SD).

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Kontaktperson

Jan Herbertson
040–626 84 46
jan.herbertson@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst