Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Teknisk nämnd sammanträder 2019

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar samt trafikanläggningar.

Politiker i tekniska nämnden

Ordförande är Per Olof Lindgren, L.
1:e vice ordförande är Erik Stoy, M.
2:e vice ordförande är Henrik Corneliussen, SD.

Tekniska nämndens ledamöter

Kallelser och protokoll för teknisk nämnd

Observera att mötet 23 april 2019 är i konferensrum Torup, 4:e våningen i hus D, kommunhuset i Svedala.

Naverlönnsalen, kommunhuset
Åbjörngatan 7, Svedala

Kontaktperson

Alexandra Pamp, nämndsekreterare
040–626 82 11
registrator.tn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst