Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Socialnämnden sammanträder 2019

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Socialnämnden ansvarar bland annat för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg (socialtjänst) och alkoholhandläggning.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:

  • Socialtjänstlag (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Föräldrabalken

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande Caroline Gullstrand (SD).

Ledamöter i socialnämnden

Kallelser och protokoll socialnämnden

Kommunhuset, Svedala
Åbjörngatan 7, Svedala

Kontaktperson

Moa Blom
040–626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst