Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till kalendern

Socialnämnden sammanträder 2018

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Med reservation för ändring av datum, start- och sluttid samt plats för sammanträdena. Håll utkik i kalendern!

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst och mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare. 

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:

  • Socialtjänstlag (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Föräldrabalken

Politiker i socialnämnden

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande är Torbjörn Sköld (S). 

Socialnämndens ledamöter

Kallelser socialnämnden

Protokoll socialnämnden

Kommunhuset, Naverlönnsalen
Åbjörngatan 7, Svedala

Webbplats

/paverka/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/socialnamnden-kallelser-och-protokoll/

Arrangör

Socialnämnden, Svedala kommun

Kontaktperson

Moa Blom
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Sidansvarig: Linda Holst