Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Naturreservat

Prästaskogens naturreservat

I Skåne finns närmare 350 naturreservat och i Svedala kommun finns 6 stycken av dem. Följ länkarna så kommer du till Länsstyrelsen Skånes information om respektive naturreservat. Där hittar du bl.a. broschyrer, kartor, information om speciella arter samt reservatsföreskrifterna. Vid kommungränsen finns även Häckeberga naturvårdsområde.


Ut och upptäck Naturreservaten i Svedala kommun!

Eksholm

Hunneröds mosse och Frisbjer

Lemmeströtorp

Norre Vång

Prästaskogen – Lemmeströ

Torups bokskog

Törringelund

 

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservat bildas med stöd av miljöbalken.

I Miljöbalken finns följande skäl till att bilda naturreservat:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

 

Publicerad 2020-09-29 kl 01:32
Sidansvarig: Martin Bard