Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Folkomröstning 2019

Illustration: Svedala kommun

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Svedala kommunfullmäktige har beslutat att en folkomröstning äger rum 26 maj 2019. Kommunens medborgare får genom folkomröstningen ge sin åsikt om en eventuell etablering av ett fängelse i kommunen. Du kan förtidsrösta från den 8 maj 2019.

Resultat folkomröstning 26 maj 2019

Här är information om att rösta i folkomröstningen:

Varför håller vi en folkomröstning?

Efter att mer än 2 000 kommunmedborgare undertecknat en begäran om att kommunen ska hålla en folkomröstning i frågan om etableringen av ett fängelse i Svedala kommun, beslutade kommunfullmäktige 5 december 2018 att vi ska hålla en folkomröstning 26 maj 2019.

Innehåll röstsedel

Frågan vi ställer är: "Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?"

Svarsalternativen är "Ja", "Nej" och "Jag avstår från att ta ställning". 

Formuleringen "Jag avstår från att ta ställning" fungerar som en blank valsedel/röst.

Varför erbjuder vi dig att rösta blankt?

Ingen kan tvingas att ha en åsikt och för att uppmuntra folk att rösta i alla fall, finns det en blank röst. Om du röstar blankt kan du göra det för att du vill markera att du har tagit del av den politiska debatten, men att du inte vill ta ställning av någon orsak. Blankröstens funktion är att erbjuda dig som inte har en åsikt att ändå rösta eftersom vi registrerar samtliga som röstar i röstlängden. En blank röst är alltid en ogiltig röst. En blank röst är en ogiltig röst i utfallet mellan Ja och Nej. Giltiga röster i den här folkomröstningen är svaren Ja och Nej. En blank röst och övriga felaktiga röster (ogiltiga) räknas med för att se hur många som deltog i valet. Om du lämnar röstsedeln utan att kryssa i någon av rutorna, anses rösten som felaktigt ogiltig.

Hur och när räknar vi rösterna från folkomröstningen?

I föreskrifter för folkomröstningen anger valnämnden att vi ska dela upp rösterna i fyra högar vid sammanräkningen. Ja (giltig röst), Nej (giltig röst), Jag avstår från att ta ställning, det vill säga blank röst (ogiltig röst) samt en fjärde hög för övriga ogiltiga röster. Övriga ogiltiga röster kan innebära att du har kryssat i för många svarsalternativ, eller inga alls, eller förtidsröstat för många gånger. 

Vi räknar röster från valdagen under valnatten 26 maj

Den preliminära röstsammanräkningen gör vi på valnatten 26 maj och det preliminära resultatet meddelar vi här på svedala.se så snart som det är klart.

Vi räknar förtidsröster 29 maj

De förtidsröster i folkomröstningen som medborgare lämnat i annan kommun på valdagen räknar vi ihop på valnämndens onsdagsräkning 29 maj i kommunhuset i Svedala. Resultatet meddelar vi här på svedala.se så snart sammanräkningen är klar.

Valnämnden granskar och räknar röster 4 juni

Den lokala valnämnden utför den slutliga granskningen och sammanräkningen av samtliga röstsedlar i folkomröstningen på tisdag 4 juni kommunhuset i Svedala. Det är på grund av att folkomröstningen är en lokal folkomröstning och beslutad av Svedala kommunfullmäktige. Vi presenterar resultatet här på svedala.se så snart det är klart.  Valnämnden överlämnar resultatet för folkomröstningen till Svedala kommunfullmäktige 12 juni 2019. 

Samtliga tillfällen då vi räknar och granskar röstsedlarna, 26 maj, 29 maj och 4 juni, är öppna för allmänheten. Vi anger  plats där allmänheten och media kan följa valnämndens arbete.  

Mer information om folkomröstningen

Valnämnden i Svedala kommun ansvarar för att genomföra folkomröstningen. Valnämnden har för detta tagit fram föreskrifter som anger hur folkomröstningen ska gå till.

Publicerad 2019-03-13 kl 14:53
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2019-06-26 kl 11:22