Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

EU-valet 2019

Illustration: Valmyndigheten

Valet till Europaparlamentet (EU-valet) ägde rum 23–26 maj 2019 i samtliga länder i EU. I Sverige var valdagen 26 maj 2019. Valresultatet är sedan dess fastställt och valmyndigheten fördelade 31 maj 2019 Sveriges mandat i Europaparlamentet samt utsåg ledamöter och ersättare.

Valmyndighetens nämnd har därefter beslutat om att fastställa resultatet för valet till Europaparlamentet. Beslutet med bilagor finns tillgängligt i valpresentationen för EU-valet 2019.

Beslut resultat val till Europaparlamentet 2019 på Valmyndighetens webbplats

Sammanfattning av valresultatet 2019 på Valmyndighetens webbplats

Nästa val till Europaparlamentet äger rum 2021. 

Här är information om att rösta i valet till Europaparlamentet:

Om valet till Europaparlamentet

Söndag 26 maj ska de svenska medborgarna välja vilka politiker från Sverige som ska sitta i Europaparlamentet de kommande fem åren. Sverige har idag 20 platser av 751 platser i EU-parlamentet. Det är 28 länder som är medlemmar i Europeiska Unionen, EU. Länderna i EU har ett nära samarbete och har överfört viss makt till EU att bestämma i ett antal frågor och saker.

I Sverige är det riksdagen och regeringen som bestämmer, medan det är fyra olika institutioner som bestämmer i EU:

  • Europaparlamentet
  • EU-kommissionen
  • Ministerrådet
  • Europeiska rådet

Europarlamentet är ungefär som en riksdag för EU. Människor i de olika medlemsstaterna röstar på de politiker som du vill ska representera sitt land EU-parlamentet.

EU-kommissionen är ungefär som en regering. Varje medlemsstats regering utser varsin politiker till EU-kommissionen. Sveriges kommissionär är Cecilia Malmström, som har ansvarsområdet utrikeshandel och handelsavtal.

Ministerrådet är när ministrarna från EU möts och vilka ministrar som träffas beror på vad de ska prata om. Om de till exempel ska prata om miljö träffas miljöministrarna.

Europeiska rådet består av statsministrar och presidenter för länderna i EU. De möts minst fyra gånger per år i så kallade toppmöten.

Vad gör Europaparlamentet?

  • Europaparlamentet röstar om hur pengarna i EU:s budget ska användas.
  • Europaparlamentet stiftar nya lagar och kan stoppa förslag på nya lagar och regler från EU-kommissionen.
  • Europaparlamentet måste säga ja innan en ny stat får gå med i EU
    med mera.

Filmer om varför du ska rösta i valet till Europaparlamentet

Källa: Göteborgs universitet

Övrig information om valet till Europarlamentet

Publicerad 2018-09-30 kl 23:22
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2019-06-26 kl 10:36