Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Val och folkomröstningar

Illustrationer: Valmyndigheten och Svedala kommun

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Det är kommunens ansvar att hålla allmänna val, val till Europaparlamentet (EU-val) samt kommunala folkomröstningar. Här reder vi ut vad som sker när, så att du har koll på när du får rösta!

Beslut resultat val till Europaparlamentet 2019

Resultat folkomröstning 26 maj 2019

Information om val och folkomröstningar

Om val till Europaparlamentet (EU-valet) 26 maj

Nästa val till Europaparlamentet är söndag 26 maj 2019. Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Inför valet till Europaparlamentet går det att förtidsrösta 18 dagar innan valdagen, från onsdag 8 maj 2019.

Mer information om EU-valet 26 maj 2019

Om hur du röstar på andra språk/other languages på Valmyndighetens webbplats

Om kommunal folkomröstning 26 maj 

Svedala kommunfullmäktige har beslutat att en folkomröstning ska äga rum 26 maj 2019. Kommunens medborgare får genom folkomröstningen ge sin åsikt om en eventuell etablering av ett fängelse i kommunen.

Det är kommunens fullmäktige som beslutar om en lokal folkomröstning ska äga rum, antingen på politikens eget initiativ eller på begäran från medborgarna. En folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade av medborgarna begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar. Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas.

Mer information om folkomröstningen 26 maj 2019

Vanliga frågor och svar om en eventuell etablering av ett fängelse i Svedala kommun

Allmänna val

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valen genomförs den andra söndagen i september. I fjol 9 september 2018 genomfördes det senaste valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.  Nästa ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige är söndag 11 september 2022.

Om valresultatet 2018 på valmyndighetens webbplats

Publicerad 2018-08-07 kl 15:21
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2019-06-26 kl 11:25