Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Medborgarlöften 2017

November 2016 tecknade Michael Storm, chef lokalpolisområde Trelleborg och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) medborgarlöften för 2017. Målen med aktiviteterna i medborgarlöftena är att den upplevda tryggheten bland medborgarna i Svedala kommun ska öka och att utsattheten för skadegörelse och ofredande ska minska. Medborgarlöftena ska även bidra till att förtroendet för polisen ska öka.

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild tar sin utgångspunkt i polisens brottsstatistik, den senaste trygghetsmätningen, medarbetarsamtal, medborgardialoger samt all kontakt med lokala aktörer och medborgare i Svedala kommun. Problembilden som ligger till grund för detta medborgarlöfte är skadegörelser och ofredanden i Svedala och Bara som uppfattas vara orsakade av ungdomar.

Ungas brottslighet oroar, då det antyder att allt inte står rätt till. Det skapar lidande hos brottsoffer och kan vara en första signal på problem som kommer att påverka den unges fortsatta väg genom livet. Mot denna bakgrund är det rimligt att hävda att ett gott samhälle kännetecknas av att det på bästa sätt ständigt strävar efter att minska risken för att ungdomar hamnar i brottslighet.

Det här ska polisen göra

  • Polisen ska lägga minst 4 000 timmar (motsvarande två årsarbetskrafter) på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen under 2017. Tillsyn på tider och platser där problemen är framträdande kommer att vara prioriterat.
  • Polisen och kommunen ska tillsammans hålla minst två uppstartsmöten för grannsamverkan under år 2017.
  •  Polisen och kommunen ska tillsammans fånga upp unga med riskbeteenden såsom vandalisering och annan kriminalitet. Detta görs genom att skola, socialtjänst och polis vid behov har gemensamma bekymringssamtal med aktuella ungdomar och deras föräldrar. 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målen med aktiviteterna i medborgarlöften är att den upplevda tryggheten bland medborgarna i Svedala kommun ska öka och att utsattheten för skadegörelse och ofredande ska minska. Medborgarlöften ska även bidra till att förtroendet för polisen ska öka.

Måluppfyllelsen avseende skadegörelse och ofredande kommer att mätas genom polisens brottsstatistik samt genom polisens årliga trygghetsmätning. Den upplevda tryggheten och förtroendet för polisen kommer att mätas genom trygghetsmätningen.

Följ med i hur det går! 

En uppföljning av aktiviteterna i löftet kommer att återkopplas kvartalsvis och redovisas på polisens webbplats.

Polisens webbplats

Publicerad 2016-10-31 kl 16:26
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2017-04-11 kl 16:31