Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Inlämnade medborgarförslag

I listan kan du se de medborgarförslag som håller på att behandlas i förvaltningen. Därefter datum för när medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktiges kansli och den nämnd som fått i uppdrag av fullmäktige att utreda ärendet och bereda ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Dnr: 2017-194
Medborgarförslag om att värna om natur och kultur, Linsbos trädgård, Svedala kommun
inkom 2017-05-16 Teknisk nämnd utreder

Dnr: 2016-366
Medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara centrum och ta bort parkering
inkom 2016-09-19 Kommunstyrelsen utreder

Publicerad 2016-05-26 kl 15:48
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2018-09-28 kl 14:03