Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Medborgarundersökningar

Vartannat år medverkar vi i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning, SCB. Varje gång får 1 000 kommuninvånare en enkät med cirka 100 frågor att besvara.

Publicerad 2016-10-17 kl 15:56
Sidansvarig: Nina Gilljam
Uppdaterad 2016-10-17 kl 16:06