Svedala kommun logotyp - liggande

Allmänhetens frågestund

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
registrator.ks@svedala.se

Du som kommuninvånare har möjlighet att skriftligen ställa frågor till ansvariga politiker som kommer att tas upp under kommunfullmäktiges möten när det är allmänhetens frågestund.

Din fråga bör ta högst ett par minuter att läsa upp och får handla om allt som kommunen har hand om. Frågan får inte avse ett individärende.

Så här gör jag för att skicka in min fråga 

Din fråga skickas med papperspost till kommunen och skrivs under av dig. Det går också att skicka frågan per mejl. Du måste ange ditt namn. Anonyma brev tar vi inte upp. Ordföranden bestämmer vilka frågor som får tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde och när detta kommer att ske.

För att ha möjlighet att förbereda svaret behöver vi få din fråga senast tre dagar innan mötet äger rum.

Du får svar under kommunfullmäktiges sammanträde

Din fråga kommer att besvaras av en ansvarig politiker som kan vara ordföranden i kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden samt teknisk nämnd.

Du får ställa två korta följdfrågor på högst två minuter. Någon debatt får inte förekomma under frågestunden och din fråga kan inte under denna stund bli föremål för något beslut.

Var skickar jag min fråga?

Kanslienheten
Svedala kommun
233 80 Svedala

eller via mejl

kommunen@svedala.se 

Märk brevet eller mejlet med Allmänhetens frågestund.

Publicerad 2017-12-22 kl 11:11
Sidansvarig: Martina Lindskog