Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Valnämnd

Kontakt

Kristina Larsen
Kanslisekreterare
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se
Therese Winqvist
Registrator
040-626 81 29
Registrator.KS@svedala.se

I varje kommun finns en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar som riksdagen beslutar vi ska genomföra.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Den centrala förvaltningsmyndigheten är Valmyndigheten, som framställer röstlängder och röstkort, samt fördelar mandaten mellan partierna.

Kallelser och protokoll valnämnden

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, är utskickad finns den tillgänglig att läsa här. Observera att det kan ske förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller. Valnämnden är inte mycket aktiv mellan valåren.

Kallelser valnämnden 2015

Observera att kallelser kan ändras innan ett sammanträde.

Kallelse valnämnd 2015-10-29

Protokoll valnämnden 2015

Vi justerar protokoll och publicerar dem här senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll valnämnd 2015-10-29.pdf

Äldre kallelser och protokoll

Om du är intresserad av äldre kallelser och protokoll kontakta valnämndens registrator.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:04
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2017-10-31 kl 14:43