Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Utbildningsnämnden

Kontakt

Jan Herbertson
Nämndsekreterare och registrator
040-626 84 46
registrator.un@svedala.se

Utbildningsnämnden sammanträder vid tio tillfällen i år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje möte utbildningsnämnden håller.

Vad gör utbildningsnämnden?

Utbildningsnämnden är huvudman för det allmänna skolväsendet enligt skollagen och fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och inskriven fritidshemsverksamhet 6-13-år, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för skolskjutsverksamhet samt har uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20 åringar.

Nämndens ordförande heter Daniel Pedersen, M.
1:e vice ordförande är Kristoffer Linné, L.
2:e vice ordförande är Jesper Sennertoft, S.

Databas med utbildningsnämndens ledamöter

Årets möten

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-11-15 kl 13:04
Sidansvarig: Jan Herbertson
Uppdaterad 2017-05-17 kl 09:47