Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Trafiksäkerhetsgruppen

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Trafiksäkerhetsgruppen har möte en gång i kvartalet som INTE är öppna för allmänheten. Här presenterar vi minnesanteckningar från varje möte i trafiksäkerhetsgruppen.

Vad gör Trafiksäkerhetsgruppen?

Trafiksäkerhetsgruppen är ett rådgivande organ som arbetar med att samordna, stödja, initiera, planera och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Det kräver flera aktörer som engagerar sig och samverkar för att skapa en trafiksäker miljö.

I trafiksäkerhetsgruppen ingår politiker och representanter från Polisen, Trafikverket, yrkesförare, Miljö och teknik, Vård och omsorg samt Utbildning.

Ordförande i trafiksäkerhetsgruppen är Erik Stoy, M.
Vice ordförande är Björn Jönsson, S.

Databas med trafiksäkerhetsgruppens ledamöter

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2017

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2017-09-20

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2017-06-14

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2017-03-01

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2016

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2016-12-08

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2016-09-08

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2016-06-10

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2016-03-17

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2015 

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2015-12-02

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2015-09-23

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2015-05-27

Minnesanteckningar trafiksäkerhetsgruppen 2015-02-25

Äldre minnesanteckningar

Om du är intresserad av äldre minnesanteckningar kontakta gruppens kontaktperson.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Ellen Aspegren
Uppdaterad 2017-10-31 kl 14:03