Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Teknisk nämnd

Kontakt

Alexandra Pamp
Nämndsekreterare
040-626 82 11
registrator.tn@svedala.se

Teknisk nämnd sammanträder vid elva tillfällen i år med uppehåll i juli. Sammanträdena hålls i Naverlönnsalen i kommunhuset och är öppna för allmänheten. Här presenterar vi kallelser och protokoll för varje tekniskt nämndmöte.

Vad gör teknisk nämnd?

Teknisk nämnd ansvarar för kommunens bygg- och anläggningsverksamhet, fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser, planteringar, vatten- och avloppsanläggningar samt trafikanläggningar.

Ordförande i teknisk nämnd är Per Olof Lindgren, L
1:e vice ordförande är Erik Stoy, M
2:e vice ordförande är Björn Jönsson, S

Kallelser och protokoll teknisk nämnd

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. 

Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Kallelser teknisk nämnd 2017

Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet.

Kallelse teknisk nämnd 2017-11-07

Kallelse teknisk nämnd 2017-10-10

Kallelse teknisk nämnd 2017-09-12

Kallelse teknisk nämnd 2017-08-22

Kallelse teknisk nämnd 2017-06-13

Kallelse teknisk nämnd 2017-05-16

Kallelse teknisk nämnd 2017-04-18

Kallelse teknisk nämnd 2017-03-21

Kallelse teknisk nämnd 2017-02-14

Kallelse teknisk nämnd 2017-01-17

Protokoll teknisk nämnd 2017

Protokollet justeras och publiceras här senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll teknisk nämnd 2017-11-07

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 134-137, 140-156 2017-10-10

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 138-139 2017-10-10

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 113-124, 126-132, 2017-09-12

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 125, 133, 2017-09-12

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 96-98, 100-101, 103-105, 107-112, 2017-08-22

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 99, 102, 106, 2017-08-22

Protokoll teknisk nämnd paragraf 85, 2017-06-13

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 86-95, 2017-06-13

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 74-76, 2017-05-16

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 67-73, 77-84, 2017-05-16

Protokoll teknisk nämnd 2017-04-18

Protokoll teknisk nämnd paragraf 28, 2017-03-21

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 25-27, 29-48, 2017-03-21

Protokoll teknisk nämnd 2017-02-14

Protokoll teknisk nämnd paragraf 4, 2017-01-17

Protokoll teknisk nämnd paragrafer 1-3, 5-11, 2017-01-17

Kallelser teknisk nämnd 2016

Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet.

Kallelse teknisk nämnd 2016-12-13

Kallelse teknisk nämnd 2016-11-08

Kallelse teknisk nämnd 2016-10-11

Kallelse teknisk nämnd 2016-09-13

Kallelse teknisk nämnd 2016-08-23

Kallelse teknisk nämnd 2016-06-22

Kallelse teknisk nämnd 2016-06-14

Kallelse teknisk nämnd 2016-05-10

Kallelse teknisk nämnd 2016-04-12

Kallelse teknisk nämnd 2016-03-18

Kallelse teknisk nämnd 2016-02-09

Kallelse teknisk nämnd 2016-01-12

Protokoll teknisk nämnd 2016

Protokollet justeras och publiceras här senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll teknisk nämnd 2016-12-13

Protokoll teknisk nämnd 2016-11-08

Protokoll teknisk nämnd 2016-10-11

Protokoll teknisk nämnd 2016-09-13

Protokoll teknisk nämnd 2016-08-23

Protokoll teknisk nämnd 2016-06-22

Protokoll teknisk nämnd 2016-06-14

Protokoll teknisk nämnd 2016-05-10

Protokoll teknisk nämnd, paragrafer 33-37, 39-43, 2016-04-12

Protokoll teknisk nämnd, paragrafer 38,44, 2016-04-12

Protokoll teknisk nämnd 2016-03-08

Protokoll teknisk nämnd, paragrafer 10-21, 2016-02-09

Protokoll teknisk nämnd, paragraf 22, 2016-02-09

Protokoll teknisk nämnd 2016-01-12

Kallelser teknisk nämnd 2015

Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet.

Kallelse teknisk nämnd 2015-12-08

Kallelse teknisk nämnd 2015-11-10

Kallelse teknisk nämnd 2015-10-13

Kallelse teknisk nämnd 2015-09-15

Kallelse teknisk nämnd 2015-08-25

Kallelse teknisk nämnd 2015-06-09

Kallelse teknisk nämnd 2015-05-12

Kallelse teknisk nämnd 2015-04-07

Kallelse teknisk nämnd 2015-03-10

Kallelse teknisk nämnd 2015-02-10

Kallelse teknisk nämnd 2015-01-13

Protokoll teknisk nämnd 2015

Protokollet justeras och publiceras här senast 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll teknisk nämnd 2015-12-08

Protokoll teknisk nämnd 2015-11-10

Protokoll teknisk nämnd 2015-10-13

Protokoll teknisk nämnd 2015-09-15

Protokoll teknisk nämnd 2015-08-25

Protokoll teknisk nämnd 2015-06-09

Protokoll teknisk nämnd 2015-05-12

Protokoll teknisk nämnd 2015-04-07

Protokoll teknisk nämnd 2015-03-10

Protokoll teknisk nämnd 2015-02-10

Protokoll teknisk nämnd 2015-01-13

Äldre kallelser och protokoll

Om du är intresserad av äldre kallelser och protokoll vänligen kontakta nämndsekreteraren för teknisk nämnd.

Publicerad 2017-06-06 kl 12:00
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2017-11-15 kl 08:43