Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Socialnämnden

Kontakt

Moa Blom
Verksamhetsstrateg/nämndsekreterare
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Socialnämnden sammanträder vid elva tillfällen i år med uppehåll i juli. Sammanträdena hålls i Naverlönnsalen i kommunhuset och är öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje möte socialnämnden håller.

Vad gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst och mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Föräldrabalken

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson, M.
1:a vice ordförande är Carin Falck, BP.
2:e vice ordförande är Torbjörn Sköld, S.

Databas med socialnämndens ledamöter

Årets möten

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-10-31 kl 13:40