Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kultur- och fritidsnämnd

Kontakt

Bo Wain
Nämndsekreterare
040-626 87 72
registrator.kof@svedala.se

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder vid nio tillfällen i år. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje möte kultur- och fritidsnämnden håller.

Vad gör kultur- och fritidsnämnden?

Nämnden ansvarar för att främja kommunens kulturliv samt för att organisera fritidsverksamheten för unga. Nämnden är huvudman för kommunens bibliotek.

Nämndens ordförande är Birgitta Delring, BP.
1:e vice ordförande är Lars Nordberg, M.
2:a vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell, S.

Databas med kultur- och fritidsnämndens ledamöter

Årets möten

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:01
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2017-11-07 kl 11:53