Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunstyrelsens protokoll

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare
040-626 81 24
Registrator.KS@svedala.se

Kommunstyrelsen har tolv inplanerade sammanträden under 2020. Vi håller mötena i Naverlönnsalen i kommunhuset, i Svedala. Mötena är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi kungörelser och protokoll för varje möte i kommunstyrelsen samt ett kalendarium över kommunens politiska möten.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt också hålla uppsikt över kommunens kommunala bolag. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också hos kommunfullmäktige och övriga nämnder och myndigheter göra de framställningar som behövs. De allra flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige bereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande är Linda Allansson Wester (M)
1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
2:e vice ordförande är Ronny Johnsson (SD)

Ledamöter i kommunstyrelsen

Möten under 2020

Kommunstyrelsen sammanträder vid tolv tillfällen under 2020. Någon dag innan sammanträdet publicerar vi ordförandes kallelse som innehåller information om dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet. Du hittat kallelsen på sidan för protokollen. Så snart som protokollet är justerat publicerar vid det här i samband med att vi anslår protokollet på den digitala anslagstavlan. 

Publicerad 2017-01-16 kl 15:37
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-04-27 kl 08:53