Svedala kommun logotyp - liggande

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll

Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Teresa Fridell
Kanslichef
040-626 81 23
Registrator.KS@svedala.se

Kommunfullmäktige sammanträder vid elva tillfällen i år med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena hålls i Naverlönnsalen i kommunhuset och är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen och på den officiella anslagstavlan i kommunhuset. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kungörelser och protokoll för varje möte.

Vad gör kommunfullmäktige?


Fullmäktige beslutar vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha och anger det i nämndernas och kommunstyrelsens reglementen. Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla. Nämnderna fattar också beslut inom sina specifika verksamhetsområden och ger förslag om hur budgeten ska fördelas i den egna verksamheten. Men det är fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om kommunens budget och skattesats.
Kommunfullmäktige beslutar också till exempel om taxor och avgifter, borgenslån, ingående av avtal som har stor betydelse för kommunen, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktiges ordförande är Göran Jepsson, M.
Vice ordförande är Björn Jönsson, S.

Databas med kommunfullmäktiges ledamöter

Årets möten

Kommunfullmäktige sammanträder elva tillfällen under ett år med uppehåll i juli och augusti. Efter att kungörelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Följ mötet via webben

Vi direktsänder kommunfullmäktiges möten via webb-tv. Det går även att titta på äldre möten och i dem välja att se enstaka ärenden.

Webb-tv kommunfullmäktige

Publicerad 2017-01-12 kl 15:28
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2017-04-13 kl 12:13