Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Underrättelse om granskningsutlåtande

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat granskningsutlåtande till detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 m fl, Nygårds dammar i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Granskningsutlåtandet hittar du här på svedala.se

Frågor om planen besvaras av planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson, jeanette.widengabrielsson@svedala.se, 040- 626 83 95 och stadsarkitekt Karin Gullberg, karin.gullberg@svedala.se, 040-626 81 18.

Strategisk planeringsenhet

 

Publicerad 2021-11-17 kl 11:20
Sidansvarig: Sara Dri