Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan fastigheten Svedala 122:87

Kontakt

August Grundtman
Planarkitekt
040-626 82 81
august.grundtman@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län.

Planområdet ligger i Norra industriområdet i norra delen av Svedala tätort, avgränsat av Hyltarpsvägen, Företagsgatan och Verkstadsgatan.

Planförslaget överensstämmer med Svedala kommuns översiktsplan 2018.

Planen prövar lämpligheten för idrottsanläggning, detaljhandel, kontor och verksamheter, i första hand för att tillåta träningsanläggning i befintlig byggnad.

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 11–31 oktober 2021 på biblioteket i Svedala, kundservice i kommunhuset, på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under granskningstiden dock senast 31 oktober 2021. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsförteckning
  • Adress
  • Planens namn (detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län)

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

Kontakt

Frågor om planen besvaras av planarkitekt August Grundtman eller stadsarkitekt Karin Gullberg.

Publicerad 2021-10-08 kl 10:00
Sidansvarig: Pia Lindberg