Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Underrättelse om samråd om förslag till detaljplanfastigheten Svedala 122:87

Kontakt

August Grundtman
Planarkitekt
040-626 8209
august.grundtman@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitek
040-6268118
karin.gullberg@svedala.se

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län.

Planområdet ligger i Norra industriområdet i norra delen av Svedala tätort, avgränsat av Hyltarpsvägen, Företagsgatan och Verkstadsgatan.


Planförslaget överensstämmer med Svedala kommuns översiktsplan 2018.


Planen prövar lämpligheten för idrottsanläggning, detaljhandel, kontor och verksamheter, i första hand för att tillåta träningsanläggning i befintlig byggnad.

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 17 maj 2021-6 juni 2021 på biblioteket i Svedala, kundservice i Kommunhuset, på strategisk planeringsenhet samt här på Svedala kommuns hemsida www.svedala.se.

Se Svedala kommuns hemsida för avvikande öppettider under rådande coronarestriktioner.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under samrådstiden dock senast 6 juni 2021.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

 

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsförteckning
  • Adress
  • Planens namn (detaljplan för fastigheten Svedala 122:87 i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län)

 

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

 

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

 

Frågor om planen besvaras av planarkitekt August Grundtman eller stadsarkitekt Karin Gullberg.

 

Publicerad 2021-05-10 kl 10:00
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2021-05-17 kl 00:02