Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kungörelse om laga kraft

Detaljplan för 100:242 m.fl, Östra Industriområdet 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Kommunfullmäktige i Svedala kommun beslutade 28 april 2021 att anta rubricerad detaljplan.

 

Planen har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat att inte överpröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.

 

Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 25 maj 2021.

 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 15 kapitlet 5 § och 5 kap 32 § plan- och bygglagen måste väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Publicerad 2021-05-31 kl 14:17
Sidansvarig: Gabriella Göland