Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Beslut om upphävande av tillfälligt förbud mot eldning i Svedala kommun

Kontakt

Räddningstjänsten Svedala
Vakthavande befäl
040-626 82 31
raddningstjansten@svedala.se
Vid akut nödsituation ska du alltid ringa 112

Med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor meddelas följande:

Det tillfälliga eldningsförbud i Svedala kommun som trädde i kraft 2021-06-17 upphävs. Detta gäller från 2021-07-01 kl. 12:00.

Övrig information

Svalare temperaturer och nederbörd har gjort att brandrisken i kommunen har minskat. Prognosen för kommande dagar pekar också på lägre brandrisk, vilket gör att förbud mot eldning i kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor inte längre är motiverat.

Räddningstjänsten uppmanar fortfarande om att iaktta försiktighet. Använd helst fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka en eld.

Uppmärksamma att Svedala kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Ffs 1:11, är gällande i vanlig ordning. Information finns på Svedala kommuns webbplats svedala.se

Beslutsdokument 

Publicerad 2021-07-01 kl 12:24
Sidansvarig: Hampus Aronsson