Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Underrättelse om samråd om förslag till detaljplan

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 m.fl., PADEL i Svedala, Skåne län.

Planområdet ligger i Norra Industriområdet inom Svedala tätort, i söder avgränsat av Hyltarpsvägen och i norr av Verkstadsgatan. Planen är förenlig med kommunens översiktsplan 2018 och länsstyrelsens granskningsutlåtande.
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för idrottsanläggning (padelhall), kontor, detaljhandel och verksamheter inom planområdet.

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 2 november 2020 - 22 november 2020 på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup, i Kundservice i kommunhuset och på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under samrådstiden dock senast 22 november 2020.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Planens namn (Svedala 122:88 m.fl., Padel)

Postadress

Svedala kommun

Strategisk planeringsenhet

233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

 

Lowe Kisiel
Planarkitekt
040-6268209
lowe.kisiel@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se
Publicerad 2020-10-29 kl 09:29
Sidansvarig: Gabriella Göland