Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kungörelse Svedala 306:102

En ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kommunal verksamhet har inkommit för fastigheten Svedala 306:102. Gällande detaljplan tillåter dock endast bostäder.

 Du får härmed tillfälle att inkomma med synpunkter på denna avvikelse enligt 9 kap, 25 § Plan- och bygglagen, och vi behöver ditt yttrande senast 2020-11-19. Om du inte inkommer med några synpunkter tolkar vi det som att du inte har någon erinran. Har du frågor eller vill ta del av ritningar är du välkommen att kontakta oss.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter till Bygg- och miljö, Svedala kommun. Dina synpunkter måste innehålla följande:

  • Namn
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Ärendets diarienummer

Postadress

Svedala kommun

Bygg- och miljö

233 80 Svedala

E-post

Registrator.bmn@svedala.se

Publicerad 2020-11-04 kl 15:53