Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kungörelse Värby 44:566

En ansökan om bygglov för förlängning av tillfällig uppställning av bodar har inkommit för fastigheten Värby 44:566, diarienummer BM-2020-1176. Placeringen sker på punktprickad mark som är avsett för parkering inom område planlagt för Vård och Centrumverksamhet, vilken inte får bebyggas. Ansökan bedöms strida mot detaljplanen, men åtgärden är placerad på marken under begränsad tid.

Du får härmed tillfälle att inkomma med synpunkter på denna avvikelse enligt 9 kap, 25 § Plan- och bygglagen, och vi behöver ditt yttrande senast 2020-11-27. Om du inte inkommer med några synpunkter tolkar vi det som att du inte har någon erinran. Har du frågor eller vill ta del av ritningar är du välkommen att kontakta oss.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter till Bygg- och miljö, Svedala kommun. Dina synpunkter måste innehålla följande:

  • Fastighetsbeteckningen som ärendet gäller
  • Ärendets diarienummer
  • Ditt för och- efternamn
  • Din adress och dina kontaktuppgifter
  • Ärendets diarienummer

Postadress

Svedala kommun

Bygg- och miljö

233 80 Svedala

E-post

Registrator.bmn@svedala.se

Publicerad 2020-11-13 kl 15:15
Uppdaterad 2020-11-17 kl 09:23