Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan

Kontakt

Joakim Axelsson
Planarkitekt
040-626 8133
joakim.axelsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se
Gabriella Göland
Nämndsekreteare/Planadministratör
040-626 8357
gabriella.goland@svedala.se

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för Svedala 122:71 m.m. i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Planområdet ligger i norra industriområdet vid trafikplats Svedala.

Planförslaget är förenlig med vår översiktsplan 2018 för Svedala kommun.

Planen prövar lämpligheten att tillåta livsmedelshandel (Lidl).

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 6 juli–25 augusti 2020 på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup, i Kundservice i kommunhuset och på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering i Svedala kommun, under granskningstiden dock senast 25 augusti 2020. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

Namnteckning
Namnförtydligande
Fastighetsbeteckning
Adress
Planens namn (Svedala 122:71 Lidl)

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

 

Publicerad 2020-07-06 kl 00:02
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-06-29 kl 10:00