Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kungörelse om samråd för detaljplan Svedala 25:17 m.fl., Svedala, Skåne län

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har upprättat förslag till detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., "Nils Fredriksson Utbildning", i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Planområdet ligger i östra delen av Svedala tätort och i norr angränsar Börringevägen, i öster Sockerbruksgatan, i söder Segestrandsgatan och i väster en mindre livsmedelsbutik (Coop, tidigare Netto).

Planförslaget överensstämmer med Svedala översiktsplan.

Syftet är att planlägga för skola (S), bostäder (B), centrum (C) och parkering (P) inom planområdet.

Planförslaget finns utställt 3–23 februari 2020 på följande ställen:

  • Svedala bibliotek, Bara bibliotek, Klågerups bibliotek
  • Kundservice i kommunhuset
  • Strategiska planeringsenheten
  • Webbplats svedala.se

Samrådsmöte

Välkommen till samrådsmöte om detaljplanen 11 februari kl 18:00 i Naverlönnsalen, kommunhuset i Svedala.

Lämna synpunkter

Vi vill ha in eventuella synpunkter senast 23 februari 2020. Skicka via post eller mejl.

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

strategiskplanering@svedala.se

Synpunkterna ska vara underskrivna med:

  • namnteckning
  • namnförtydligande
  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • namn på detaljplanen "Svedala 25:17 m.fl. – NFU"

Fastighetsägare ska informera eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

Kontakt

Vid frågor om planen kontakta vår plan- eller stadsarkitekt.

Lowe Kisiel, planarkitekt
lowe.kisiel@svedala.se
040-626 82 09

Karin Gullberg, stadsarkitekt
karin.gullberg@svedala.se
040-626 81 18

Publicerad 2020-01-31 kl 13:16
Sidansvarig: Gabriella Göland