Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll teknisk nämnd 28 september 2021 §§ 101-117

Protokoll från Teknisk nämnd sammanträde den 28 september 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Sammanträdesdatum

2021-09-28

Paragrafer

101-117

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-05

Datum då anslaget tas ned

2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, Miljö och teknik

Mötesprotokoll teknisk nämnd 28 september 2021 §§ 101-117

Publicerad 2021-10-05 kl 14:16
Sidansvarig: Pia Lindberg