Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll kommunstyrelsen 2021-10-11

Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 11 oktober 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-11

Paragrafer

191-211

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-14

Datum då anslaget tas ned

2021-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommun, kanslienheten

Protokoll kommunstyrelsen 2021-10-11 §§ 191-211

Publicerad 2021-10-14 kl 12:06
Sidansvarig: Kristina Larsen