Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 2021-10-21 omedelbart justerad §§ 95-96, 105

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 oktober 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-21

Paragrafer

§§ 95-96, 105

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-22

Datum då anslaget tas ned

2021-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret, kommunhuset, Svedala

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 2021-10-21 omedelbart justerad §§ 95-96, 105 

Publicerad 2021-10-22 kl 09:31
Sidansvarig: Gabriella Göland