Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll Valnämnden

Protokoll från Valnämnd sammanträde den 23 november 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Paragrafer

6-9

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-25

Datum då anslaget tas ned

2021-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, kanslienheten

Protokoll valnämnden 2021-11-23 § 6-9

Publicerad 2021-11-25 kl 13:23
Sidansvarig: Kristina Larsen