Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll utbildningsnämnden 15 november 2021

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 15 november 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Paragrafer

102-109

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-19

Datum då anslaget tas ned

2021-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, verksamhetsområde Utbildnings lokaler

Protokoll utbildningsnämnden 2021-11-15

Publicerad 2021-11-19 kl 09:27
Sidansvarig: Jan Herbertson
Uppdaterad 2021-11-22 kl 13:35