Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden den 17 november 2021

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

65-69

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-18

Datum då anslaget tas ned

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, kultur- och fritid

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-11-17

Publicerad 2021-11-18 kl 15:19
Sidansvarig: Bo Wain