Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 18 november 2021 §§ 112-113, 116-122

Protokoll från bygg- och miljönämnden sammanträde den 18 november 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Paragrafer

112-113, 116-122

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-25

Datum då anslaget tas ned

2021-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Svedala kommunhusMötesprotokoll bygg- och miljönämnden 18 november 2021 paragrafer 112-113, 116-122

Protokoll bygg- och miljönämnden 2021-11-18 §§ 112-113, 116-122

Publicerad 2021-11-25 kl 14:56
Sidansvarig: Alexandra Pamp