Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mötesprotokoll socialnämnden 2021-05-27 § 40

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 maj 2021 är justerat. Justerat protokoll i original förvaras på kommunhuset. En kopia av texten i protokollet finns som pdf-fil. Denna är innehållsmässigt identisk med det justerade protokollet. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Paragrafer

§ 40

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-28

Datum då anslaget tas ned

2021-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Vård och omsorg, Svedala kommunhus

Protokoll socialnämnden 2021-05-27 § 40

Publicerad 2021-05-28 kl 10:22
Sidansvarig: Moa Blom